Trailerbåtar

Hösten 2012 infördes nya regler för trailerbåtar på IRS-varvet. Bakgrunden var en viss oordning bland uppställda trailerbåtar samt svårigheter att hålla reda på vilka båtar som faktiskt fanns på varvet.

  • Anmälan för avlämning av trailerbåt sker på lista på slipområdet, på samma sätt som för båtar som skall tas upp av IRS.
  • När trailern avlämnats placeras den på plats av traktorförarna.
  • Utöver varvskort kommer traktorförare att sätta ett särskilt klistermärke väl synligt på draget. Detta skall säkerställa att alla uppställda trailrar har rätt till plats på varvet.
  • Mer om trailerbåtar finner du under fliken Sjösättning och Upptagning på IRS hemsida.
  • På våren är det fritt fram att själv sjösätta sin båt.

Om din KBS-båt står på trailer på varvet, skall detta vara anmält till KBS kansli.