Sjösättning & Upptagning

Sjösättningsdagar

Alla tider för sjösättning och torrsättning finns att tillgå hos IRS, när de blir beslutade.

Preliminära tider för 2022 är: Första sjösättning 21/4, Sista upptagning: 23/10.

Teckna dig för val av dag

Teckningslistor finns från ca 2 veckor före första uppdragnings eller sjösättningsdag i brevlådan vid vagnslidret vid slipen, eller inne i vaktkuren.

Sjösättnings och uppdragningsdagar, samt dagar för uppställning av trailerekipage, finns under fliken Kalender på IRS hemsida.

Uppdragningen sker i två pass. Första passet skall vara fulltecknat innan teckning för andra passet påbörjas. Detta för att undvika spilltid mellan passen. Du får endast teckna dig på en lista. “Överteckning” accepteras ej. Det angivna maximiantalet båtar gäller. Övriga tas ej upp.

Ibland finns extra sjösättningsdagar – utanför IRS regi. Separat meddelande och teckningslistor finns då på vagnslidret.

Upprop

Båtägare skall närvara vid upprop, samt medföra märk/kontrollkort. Gäller både sjösättning och uppdragning.

Passen börjar med upprop, information och fördelning av vagnar. Glöm inte att se över ditt varvsmaterial – ställning och pallningsmaterial – i god tid. Det skall vara framtaget och i vissa fall monterat före upptagning.

Medlem som inte är närvande vid upprop inför sjösättning eller uppdragning och inte har strukit sig från anmälningslistan kommer att debiteras 200 kronor.

Hur går det till?

Både upptagning och sjösättning börjar med upprop, där du tilldelas att följa en vagn och hjälpa till under hela passet.

Båtägare eller av denne utsedd person skall följa “sin” vagn tills alla båtar är upptagna! Att vara för få personer vid uppallning/sjösättning gör att arbetet inte kan utföras med god säkerhet för båtar och personer.

Generellt förbud mot motorfordon gäller inom varvs- och slipområdet under upptagning.

Pallningsmateriel

Upptagningen och sjösättning sker med vagn – inte med kran.
Pallningsmaterielen måste således anpassas för denna typ av upptagning. Det ställer speciella krav på pallning och stöttning. Du kan t ex inte använda en vagga för båten om vaggan inte går att ta isär.

Allt material skall vara av god kvalité och tillräcklig styrka samt anpassat till din båt.
Har du frågor, kom till hamnkontoret någon jourkväll så hjälper vi dig.

Om du är ny på varvet kan du gärna rådfråga dem som har erfarenhet av att lägga upp sin båt här. Materialet måste anpassas olika för segelbåtar respektive motorbåtar.

Avmastning

Avmastning får ske med yttre kranen under pågående upptagning.

Master kan läggas i något av de två mastskjulen. Där finns skyltar som talar om vilket skjul du skall välja, beroende på din masts längd.

Spridare och annat utstickande skall alltid demonteras, och lösa linor etc buntas noga.

Lägg alltid upp din mast så att du erbjuder mycket plats även för kommande klubbkompisar.

Speciellt för uppdragningen på hösten

Varvsavgiften skall naturligtvis betalas, inbetalningskort kommer under hösten.