IRS Stadgar

Här nedan hittar du stadgarna för varvsverksamheten IRS.
Du hittar dem även i menyn Dokument -> Öppet för alla.

IRS_stadgar