Varvet IRS

varvets vagnar

Båtklubbarna vid Strandliden, Hässelby Strand, Grimsta och Kvarnviken driver tillsammans varvet vid Kanaan.
Tillsammans bildar vi IRS – Intresseföreningen Råcksta Sjöhage.

På varvet finns plats för ungefär 500 båtar. Hälften av dem brukar komma från KBS.

Upptagning och sjösättning sker med vagn. Det ställer speciella krav på pallning och stöttning. Du kan t ex inte använda en vagga för båten om vaggan inte går att ta isär.

Om du är ny på varvet kan du gärna rådfråga dem som har erfarenhet av att lägga upp sin båt här. Materialet måste anpassas olika för segelbåtar respektive motorbåtar.

Tider för upptagning och sjösättning kan du hitta under fliken Kalender IRS hemsida.

Viktigt om din mast!

Master i mastskjulen måste vara märkta med ägare och båtklubb.
Master som är omärkta och ligger kvar vid vårstädningen tas bort.

IRS logga