Primörköret

I år blir det inget Primörkör.

Det diskuteras om den ska läggas ned helt eller få en annan utformning, t.ex. en eskadersegling där även motorbåtar kan delta. Men inget i år i alla fall.