Frost Race

Frost Race är en familjesegling (utan flygande försegel, till ex spinnaker, gennaker, code segel) som avrundar säsongen i KBS.

Tisdagsseglande klubbar bjuds in att delta.

Det är en distanssegling på ca 3 timmar, över Lambar-, Mörby-, och Lövsta-fjärdarna.

Denna klassiska KBS-segling genomförs normalt i september, seglingen inleds kl 09.00 med kaffe, tillbehör och skepparmöte i klubbhuset där bana och starttid meddelas. Därefter samling i klubbhuset, vilket innebär ärtsoppa kokad av förra årets segrare som får vara seglingsledare. Därefter prisutdelning.

Den 26 september är det dags för den sista seglingsaktiviteten år 2021.

Bilder och kommentarer från tidigare seglingar