Ärtskär runt

En mer än 30-årig tradition!
STSF-sanktionerad öppen SRS Distanskappsegling av ca 3-4 timmar, en av fyra distanskappsegling som ingår i Liros Mälaren SRS Cup. Ärtbössan är ett gammalt klassiskt vandringspris som förvaltas av den klubb som har bästa laget på kappseglingen och den har varit i både Görvälns och KBS förvar. Sedan 2018 är det i KBS förvar.

Ärtskär Runt 2022 går den 4 september.

Anmälan görs på Sailarena.

I vårt Dokumentarkiv finns allt om seglingen..

Tävlingsledare: Olof Granander
Seglingsledare: Guy Taylor

Tack till alla seglare och funktionärer!

Bilder och kommentarer från tidigare seglingar

Ärtskär Runt 2021

Ärtskär Runt 2020

Ärtskär Runt 2019

Ärtskär Runt 2018

Ärtskär Runt 2017

Ärtskär Runt 2016

Ärtskär Runt 2015