Ärtskär runt

En mer än 30-årig tradition!
STSF-sanktionerad öppen SRS Distanskappsegling av ca 3-4 timmar, en av fyra distanskappsegling som ingår i Liros Mälaren SRS Cup. Ärtbössan är ett gammalt klassiskt vandringspris som förvaltas av den klubb som har bästa laget på kappseglingen och den har varit i både Görvälns och KBS förvar. Sedan 2018 är det i KBS förvar.

Ärtskär Runt 2023 seglas den 3 september.

Anmälan görs på Sailarena.

I vårt Dokumentarkiv finns allt om seglingen, inklusive Inbjudan.

Tävlingsledare: Olof Granander
Seglingsledare: Guy Taylor

Tack till alla seglare och funktionärer!

Bilder och kommentarer från tidigare seglingar