Klubbholme Norrsundet

Kvarnvikens uthamn, Norrsundet

Norrsundet heter KBS uthamn på nordändan av Eldgarnsön
Avståndet dit är ungefär 10 distansminuter från Kvarnviken.

Viken och dess omgivningar ligger inom ett naturreservat. Ålstens Båtsällskap och KBS har sedan 1970 en överenskommelse med ägaren om vissa anläggningar i området.
Utöver bryggorna finns dock enbart “det absolut nödvändigaste”.

Platsen är av allt att döma mycket attraktiv och på lämpligt avstånd för många klubbars båtar, och därför välkomnar vi alla båtfarare till de flesta bryggorna.

Den första bryggan på vänster sida är dock reserverad för ÅBS och KBS medlemmar, och vi uppskattar att andra gäster respekterar reservationen. Vi uppskattar också att det vajar en klubbstandert på de båtar som nyttjar de anläggningar vi iordningställt och arbetar med.

Fler båtplatser finns till höger mot berget. De som inte är medlemmar i KBS eller ÅBS erlägger en avgift i bössan eller via Swish: 1234 20 33 45

Här finns stigar och småvägar för promenader, och omgivningarna är rika på såväl flora som fauna. Här i “Norrsundet” är det allmänt trivsamt. Barnen träffar lekkamrater och hittar sysselsättningar. De stojar både på land och i vattnet och leker i skogen intill.

Det finns även en liten badplats. Där lossade en av Mälarens sandbåtar trettio ton sand 1992 och ytterligare 20 ton 2008.

Norrsundet
Norrsundet ny night