Bottenfärger

Regelverken förändras hela tiden och av den anledningen bifogar vi nedan en länk till Stockholms Stad där det framgår vilka regler och regelverk som båtklubbar i Stockholms Stad, samt båtägare i dessa, har att förhålla sig till.

Här finns nyttig information om allt som har med miljöfrågor att göra. Vid frågor kontakta gärna vår miljösamordnare, Lena Löfdahl, eller vår hamnkapten Ulf Risinger.

Ni finner denna information på: Regler för båtklubbar – Stockholms stad (tillstand.stockholm)