Miljö

I Kvarnvikens Båtsällskap har vi alltid värnat miljön, då det är ett gemensamt intresse för alla båtägare att vi även i framtiden ska kunna ha friska vatten att kunna bedriva båtliv på.

Därför installerade KBS redan på 70-talet en sugtömningsstation för latrinavfall. Denna har nu nästan 50 år senare ersatts av en latrintömningsstation vid IRS varvsområde, som är öppen för allmänheten.

Regelverken förändras hela tiden och av den anledningen bifogar vi här en länk till Stockholms Stad, där det framgår vilka regler och regelverk som båtklubbar i Stockholms Stad, samt båtägare i dessa, har att förhålla sig till.

Här finns nyttig information om allt som har med miljöfrågor att göra. Vid frågor kontakta gärna vår miljösamordnare, Lena Löfdahl, eller vår hamnkapten Ulf Risinger. Du kan också kontakt oss via vårt Kontaktformulär för miljöfrågor, se nedan..

Nedan finner du KBS:s miljöregler för hamnen, som reglerar vår sophantering mm. Se till att du är uppdaterad på dess innehåll, och läs vidare om miljöregler på Stockholms webplats.

Tack för din insats och ditt samarbete!

KBS miljöregler i hamnen


Kontakta KBS om miljö