Bottenfärger

Som de flesta vet kommer bland annat mjuka bottenfärger att förbjudas inom några år. I Mälaren är inga biocidfärger tillåtna, vilket gör tillvaron lite svårare för alla som har hemmahamnen i Mälaren men tillbringar en del av sommaren i skärgården.

Vad som gäller för KBS är att alla bottnar på båtar som legat på varvet har genomgått en färganalys i kommunens regi. Den är avslutad och resultatet finns att läsa klubbkansliet, fråga Hamnkapten var mappen finns.

Blästring

Det finns en lista i vaktkuren på varvet att anteckna sig för blästring. Intresset är ej bindande.  Detta kommer att ligga till grund för att söka LOVA bidrag hösten 2018. Avsikten är att få en bild av hur många som vill ha sin båt blästrad. Vad vi vet nu skall alla båta vara rena från 2020. Blästringen kommer att ske hösten 2019. Det är IRS som söker LOVA-bidrag detta kan bara göras en gång.

Ny information juni 2018

IRS styrelse beslutade att till en börja skjuta fram ansökan 1 år om LOVA bidrag för blästring. (ingen blästring i IRS regi våren 2019) Detta eftersom det råder mycket otydliga besked från myndigheter om riktlinjer för hur båtbottnar med giftfärger ska behandlas. Möjlighet till teckning på IRS intresselista kvarstår dock.

Ny information februari 2020

Ny information från Stockholms Stad finns i detta dokument:

Miljo_Sparrfarger_Bottenfarger