Miljö

När det gäller miljön i hamnen försöker vi alla hjälpa till för att hålla en så god standard i hamnen som möjligt.

Det finns också miljöregler som alla båtägare ska känna till och följa. De finns i dokumentet nedan.

Läs och tillämpa, så får vi inte bara en fräsch hamn. Vi följer också de lagar och regler som finns för att skydda vår miljö. Tack!

KBS_miljöregler_i_hamnen_2017-11-18_rev7-1