Förtöjningsregler

För att hamnen ska vara säker för alla har vi vissa regler som ska efterföljas.

När det gäller dimensionering av tampar, bojstenar, bojkättingar, etc. hänvisar vi till försäkringsbolagens rekommendationer.

Bryggförtöjningar ska fästas med ett schackel i bryggringarna. Vidare ska bryggförtöjningarna bestå av en splitsad ögla med kaus och fjädring, samt en säkring som förhindrar att båten kan slita sig om fjädringen av någon anledning skulle gå sönder. Detta för att undvika skador på båten / grannbåtar.

Förtöjningar på yttre delen av Y-bommar ska bestå av gummifjädrar och inte metallfjädrar. Detta för att inte skada den egna, eller grannbåtarna om fjädringen “kinkar” vid loss- & tilläggning.

Varje platsinnehavare ansvarar för sin egen förtöjning. Detta gäller även bojar, bojkätting, bojstenar samt flottörer på Y-bommar. Det åligger platsinnehavaren att tillse att dessa saker är i god kondition för att undvika skador på den egna och grannarnas båtar.
Klubben ansvarar således inte för detta.

Båtarna i hamnen ska även vara avfendrade på ett bra sätt. Även detta för att undvika skador på den egna och grannarnas båtar.

Skulle det finnas frågor kring förtöjning, står hamnfunktionärerna gärna till förfogande med mer information på hamnkontorets öppettider.