Byggnader

I hamnen finns klubbhus med hamnkontor, klubbrum, sammanträdesrum, kök och toalett. Klubbhuset är öppet för medlemmar året runt.

Toaletter finns i klubbhuset, samt vid hamnplanen.