Båtplats & Bryggor

I hamnen har vi idag 304 platser fördelat på totalt 7 bryggor.
Dessa är av olika beskaffenhet; allt ifrån betongbryggor, till träbryggor på flottörer eller pålar.

Platserna är också av olika typ, främst Y-bomsplatser och bojplatser.
Vi har ett fåtal långsidesplatser, som vi i första hand försöker tilldela medlemmar med speciella behov.

Kötiden för en ordinarie plats varierar beroende på båttyp och storlek. Förutsättningen för att få en båtplats är att man har nautisk kompetens minst motsvarande förarbevis, samt att båten måste vara försäkrad. Till vår hjälp har vi en kölista som vi använder för att matcha ihop “rätt” båt med “rätt” plats för att utnyttja hamnen så effektivt som möjligt.

Frågor kring hamnen besvaras via telefon eller e-mail, eller vid ett besök under öppettiderna hamnkontoret.