Hamnen

Vår hamn kan ta emot båtar upp till 14m längd och max. bredd 4m. En del platser är försedda med Y-bommar. På bryggorna finns dricksvattenuttag och eluttag.

Som ett kvitto på att du har betalat din hamnavgift, skall en klisterdekal klistras på båten. Detta underlättar arbetet för hamnfunktionärer och vakter. När du har betalat hamnavgiften kan du hämta din dekal i hamnkontoret. Det är båtägarnas skyldighet att hämta ut detta märke och fästa det på båten, väl synligt från bryggan.

För att få ha din båt i Kvarnvikens hamn, krävs att du har nautisk kompetens enligt NFB´s riktlinjer. Kurser för nautisk kompetens såsom förarbevis, kustskeppare, utsjöskeppare, fartygsbefäl klass VIII, samt VHF-certifikat arrangeras i klubben. Kurserna går normalt under vintertid, och hålls i oftast klubbhuset. Info om detta kommer löpande under aktuellt på hemsidan.