Glad midsommar!

midsommar

En riktigt glad midsommar tillönskas alla KBS:are! Vädret är ju verkligen med oss i år! 🙂

Nu ser vi också fram mot en lång och skön sommar och semester!

Allt gott, önskar webredaktionen!

midsommar

Strängnäs? Kolla brotiderna!

Tosteöbron

Strängnäs kommun, som ansvarar för driften av Tosteröbron, meddelar att fr.o.m. den 23 juni kommer Tosteröbron endast att öppnas tre gånger per dygn.

Öppningstiderna är klockan 09.10, 12.10 och 18.10

Kommunen har konstaterat att motorn som vrider bron måste bytas. Även om byte av motor beräknas utföras under en natt är leveranstiden för en ny motor 3 – 12 veckor.

Vi rekommenderar alla båtägare att även läsa notiser i den sökbara databasen UFS (Underrättelser för sjöfarande) på Sjöfartsverkets hemsida.  UFS nås via:  https://ufs.sjofartsverket.se

Passage av Tosteröbron kan med vissa båtar ske i det skyltade fasta spannet norr om svängspannet. Den fria höjden från medelvattenytan är i detta skyltade spann 4,0 meter, vilket är högre än under svängspannet.
Vattenståndet måste givetvis kontrolleras av den vars båt har en höjd över vattenytan som närmar sig brons skyltade höjd innan bropassage. Uppgift om aktuellt vattenstånd fås enklast via Sjöfartsverkets app ViVa.

Läs mer här

Sprid gärna informationen vidare

Med de varmaste hälsningar
Saltsjön-Mälarens Båtförbund
Elisabeth Eng Åkerlund, kansliansvarig
Tfn 076-943 15 88
E-post: kansli@smbf.org