KBS-bladet #2, 2022 ute nu

En rykande färsk utgåva av KBS-bladet har skapats av vår redaktör, Torsten Franc.

Genom att logga in (i menyn) hittar du nya KBS-bladet, med senaste info om klubbens årsprogram 2022, protokoll från årsmötet, info om hamnen och mycket annat. Trevlig läsning!

Stängd bro i Södertälje kanal

Sjöfartsverket informerar om att motorvägsbron i Södertälje kanal kommer vara stängd nattetid från måndag 2022-06-20 till onsdag 2022-06-22. Om du skall ta den vägen inför midsommar kan det alltså vara läge att kolla infon lite extra!

2915_Avlysning av farled 901