Farled Skurubron avstängd

Om någon i KBS till äventyrs skulle få för sig att gå under Skurubron i början av mars, så kan vi rekommendera att annan väg väljs. Sjöfartsverket stänger av farleden mellan den 1-3 mars 2022. Se mer i dokumentet nedan.

Avlysning farled Skurubron, mars 2022

Årets datum klara!

Nu startar snart en ny säsong, och mycket skall klaffa. Både Båten, IRS, Hamn och Klubb måste skötas om för att allt skall bli bra. Klubben har därför nu schemalagt ett antal viktiga aktiviteter under året, så att du kan planera in.

Anmälan sker som vanligt i BAS-systemet. Notera redan nu, så att du inte missar något.

Ner i och Upp ur vattnet

 • Första sjösättning lördag 23/4
 • Sista sjösättning söndag 22/5
 • Första upptagning lördag 24/9
 • Sista upptagning söndag 23/10

Hamn- och varvsarbeten

 • Extra vårstädning på IRS (då höststädningen uteblev) lördag 19/3 klockan 10:00.
  8 personer från KBS ska infinna sig.
 • Ordinarie vårstädning på IRS måndag 30/5 klockan 18:00.
  6 personer från KBS ska infinna sig.
 • Iordningställande av KBS Hamnplan  till hösten tisdag 20/9 klockan 18:00.
  6 personer från KBS ska infinna sig.
 • Höststädning på IRS lördag 19/11 klockan 10:00.
  8 personer från KBS ska infinna sig.