Viktig ändring av vaktteckning!

Det system som vi använder för administration av klubben, BAS-K kommer i en ny version den 3 mars.

På grund av detta kommer BAS att vara helt stängt från 17 februari till 3 mars. (Tidigare angavs 10/1 – 20/1)

Det kommer att påverka vaktteckningen!

Att flytta fram vaktteckningen till efter 3 mars är inget alternativ då vi inte vet hur nya BAS ser ut och fungerar. Att då alla medlemmar ställs inför detta vore olyckligt.

Vi tidigarelägger därför vaktteckningen enligt följande:

fredag 4/2   Vaktlistorna med antal pass/medlem,  anslås och bifogas i utskick.

tisdag 8/2 kl. 19:00 Vaktteckningen öppnas i BAS för medlemmar

tisdag 15/2 kl. 21:00 Vaktteckningen stängs

onsdag 16/2 lottning av de som ej tecknat eller ej tecknat fullt

torsdag 17/2 BAS Stängs till (senast) 3/3

Vi beklagar denna ändring men tror att det är bästa lösningen.

Vaktfunktionärerna

Reidar &    Lars