Södertälje kanal begränsad i sommar

dykflagga

Under vår och sommar 2021 kommer arbete att ske kring broarna i Södertälje kanal. Sjöfartsverket manar till försiktighet. Under arbetet pågår dykning, så iakttag försiktighet och håll koll på den blåvita dykflaggan! Passage med låg fart kan ske hela tiden, av vad som framgår.

Från Sjöfartsverket

Arbete som ska utföras avser installation av
ledverk som skydd för E4 och Saltsjöbroarna.
Installationen sker med hjälp av en pråm som
lyfter upp ledverken på pålarna, därefter svetsas
ledverksdelarna fast på pålarna vilket sker från
flytande habitat.
Rivning av dykdalber samt en del andra moment
kommer att ske med dykare och vid flagga uppe
gäller följande:

Håll avstånd till pråmarna!
• Håll en låg hastighet!
• Uppmärksamhet!

Obs! Detta är något vi önskar att ni gör även om
flaggan inte är uppe.
Kontaktperson:
Jan Axelsson, 073-966 75 25
Sjöfartsverket