Års-/Höstmötet enbart digitalt!

Vi påminner om att
Årsmötet/Höstmötet kommer genomföras enbart via Zoom den 10 november kl 19.00. Spångafolkan är alltså inställd.

Anmälan till det digitala mötet görs i BAS och de som tidigare har anmält sig kommer vi att registrera in där.

Länk till mötet skickas ut på måndag 9/11. 

I KBS-bladet nr.3 (nedan) finns dagordning, verksamhetsberättelse, budget, styrelseförslag, revisionsberättelse mm.