Föräldrarna

Vi föräldrar hjälper varandra vid seglingarna.

Vi föräldrar hjälper barnen att rigga och sjösätta båtarna. Vid behov följer några med ut i följebåtarna för att assistera vid problem. Normalt finns det alltid tillräckligt med frivilliga, kunniga föräldrar för att hantera seglingarna men det behövs ändå några hjälpande händer när 10-20 jollar skall in eller ut ur hamnen. Verksamheten i KBS är tänkt för att under trevliga former lära barnen sjövett och ha roligt och efterhand så skolas barnen att börja kappsegla om intresse finns.

Vi vill ha telefonnummer samt e-mailadresser till samtliga föräldrar. Telefonnummer behöver vi till alla så att vi kan nå föräldrarna om något skulle hända. e.mail använder vi ibland för att skicka information mm. Normalt använder vi Idrott Online för alla kallelser och större utskick

Mer information och tips om att vara seglingsförälder hittar du på Svenska Seglarförbundets hemsida, länk.