Våra jollar

Medlemmar i KBS jolleseglare som betalar träningsavgift har rätt att låna klubbens optimister, 2-kronor och E-jollar för eget bruk i vattnen utanför Kvarnviken, förutsatt att det finns en ansvarig vuxen på plats som vet hur utrustningen ska hanteras. Självklart måste också seglaren/besättningen kunna hantera den lånade jollen i den rådande vinden. Är ni tveksamma så avstå och kom tillbaka en annan gång så slipper vi olyckor och trasiga jollar.
Bokning av jollarna kan ske i förväg givet att bokningen inte krockar med ordinarie träningsverksamhet eller seglarskolor. KBS organiserade verksamhet har alltid företräde. Skriv upp er bokning i förväg och skriv alltid upp när ni har lånat jollen så vi vet när klubbens jollar används. Går något sönder måste ni meddela en av jolleseglarnas funktionärer.
…och kom ihåg att vi seglar för att ha roligt!

Vid träningar sker en fördelning genom ledarnas försorg.

Klubben har i dagsläget

3 st 2-krona jollar

2 st E-jollar

13 st Optimistjollar

Välkomna att låna, men var rädd om dom.