Hamnen

I hamnen har vi tillgång till en jollebrygga och sjösättningsramp. Under seglingssäsong får man som medlem, efter att man erlagt en träningsavgift (fn 500 SEK/termin) lägga upp en jolle på jollebryggan eller på de platser som jollesektionen disponerar. En jolle skall vara märkt med namn och telefonnummer. Platserna anvisas av tränarna.

I segelboden kan man förvara segel och roder/centerbord, även här är det viktigt med märkning av utrustningen. Klubben har markerade platser som är reserverade för klubbens jollar. Övriga platserna fördelas till de mest aktiva medlemmarna.

Det finns omklädningsrum för flickor och pojkar där det också finns skåp för att förvara torra prylar mellan träningar. Eget hänglås behövs.

Jollesektionens expedition har endast funktionärer tillträde till.

I Materialboden förvarar vi klubbens material, inget annat.

Toalett finns i klubbhuset där man också kan värma sig.

När man blivit medlem kan man hämta nyckelbricka (mot en avgift) på hamnkontoret för att komma in på klubbområdet. Ni hittar öppetider till hamnkontoret här.