För att delta skall barnen

  • minst vara 8 år eller fyller 8 under året som som man börjar segla.
  • Simkunnig, dvs. hoppa från bryggan och simma 200 meter utan flythjälp.

Det finns ingen övre åldersgräns utan alla är välkomna. De flesta jolleseglare är mellan 9 och 18. Några äldre och någon yngre. Alltså, det är ganska stor spridning. För att komma igång startar man med att delta i seglarskolan. Vill man pröva på går det bra efter att ha kontaktat en av våra tränare. Vi har ungefär lika många pojkar som flickor i klubben. I dagsläget deltar på träningsseglingar 10-15 barn varje gång i åldrarna 8-16 år. I seglarskolan deltar ca 25 barn i två - tre grupper, nybörjare och fortsättning. Indelning sker av ledare.

Är du intresserad av att börja segla, har börjat segla, och vill komma med i Kvarnvikens jollesektion. Gör då så här:

- kom ner på en träning (se kalendern) och prata med oss.

Kostnaden för ett medlemskap i KBS för jollesektionen är 100 kronor per barn under 18 år. 350 kronor från 18 år och uppåt. För att komma åt jollarna på annan tid är då det finns ledare behöver man en nyckelbricka, mer information var man hämtar den finns här. Till medlemsavgiften tillkommer en träningsavgift om man vill vara med på de organiserade träningarna, fn 1000 SEK/säsong (vt och ht). Erlagd träningsavgift ger också rätt till jolleplats för egen jolle.