Sjösättning - första datumet

2019-04-23 - 2019-05-19 Logga in för att anmäla dig
Plats: IRS uppläggningsplats
Sjösättning av båtarna, se datum under rubriken för vilken period sjösättningen pågår. Teckningslistor läggs normalt ut ca 2 veckor före första sjösättningsdagen. För mer information, se IRS hemsida, länk under "varv IRS".