KBS höstmöte

2019-11-14 Logga in för att anmäla dig
Plats: KBS klubbhus
Tid: 19.00

Höstmöte. Agendan kommer i höstnumret av KBS-bladet. Varmt välkomna, som vanligt blir det öl och landgång efter den officiella delen av mötet!