Upptagning - första datumet

2019-09-26 - 2019-10-21 Logga in för att anmäla dig
Plats: IRS - Uppläggsplatsen
Perioden för upptagning ser du i det grå fältet under rubriken. Se även IRS kalender för mer information. Anmälningslistor finns normalt i vaktkuren 2 veckor före första upptagningsdag. Glöm inte att hämta ut traktorkortet!