Back to Top
Hamnkontor: 08-37 05 13 Klubbrum/Vakttorn: 08-87 34 39

Skurusundet - Begränsad framkomlighet i sommar

Under sommaren kommer Skurusundet att stängas av under kortare tider, pga att det skall byggas en ny bro där. Det anges dock  att det handlar om ca 10 minuter per gång, så hamnar vi där går det nog bra att vänta.

 Från Trafikverket:

Båttrafiken i Skurusundetstoppas vid sprängningar

Från april till och med juli månad kommer båttrafiken i Skurusundet i Nacka att påverkas när vi spränger för att bygga den nya Skurubron. Det innebäratt båttrafiken stoppas under korta stunder på fasta tider.

 

Av säkerhetsskäl stänger vi av farleden under 10 minuteren till tre gånger om dagen när vi spränger. Perioden vararfrån april till och med juli, men det kommer inte att varasprängningar varje vecka under den perioden.

Det kommer också att finnas information i Underrättelserför sjöfarande http://www.sjofartsverket.se/ufs

 

Vi har fasta tider när vi får spränga. Det kan ske:Vi har fasta tider när vi får spränga.

Det kan ske:

• måndag till torsdag 10:00 och 14:00,från och med maj även 19:30

• fredag klockan 10:00

 

Vi kommer att ha en bemannad bevakningsbåt i farledenpå varsin sida av säkerhetsområdet som ska förhindra att båtar av misstag kommer in i det avstängda området.
Dessutom kommer en sprängsignal att höras både föreoch efter sprängningen.