Back to Top
Hamnkontor: 08-37 05 13 Klubbrum/Vakttorn: 08-87 34 39

KBS Årsmöte - FLYTTAT TILL HÖSTEN

Vänner!

Som en naturlig del och som en direkt konsekvens av att alla åtgärder skall vidtas för att minska risken för smittspridning av Corona-virus/Covid 19 och skydda identifierade riskgrupper har styrelsen fattat beslut att ställa in KBS årsmöte under våren.

Vi planerar istället att kalla till ett kombinerat års- och höstmöte.

Styrelsen genom Olof Granander