För långsiktigt planering lägger vi här ut den senaste sidan ur KBS-bladets årsprogram. Datum kan komma att ändras, men i årsplaneringen ska alltid den senaste uppgiften finnas.

jpgSenaste årsprogram ur KBS-bladet.