Frost Race är en familjesegling (utan flygande försegel, till ex spinnaker, gennaker, code segel) som avrundar säsongen i KBS.

Tisdagsseglande klubbar bjuds in att delta.

Det är en distanssegling på ca 3 timmar, över Lambar-, Mörby-, och Lövsta-fjärdarna.

Denna klassiska KBS-segling genomförs normalt i september, seglingen inleds kl 09.00 med kaffe, tillbehör och skepparmöte i klubbhuset där bana och starttid meddelas. Därefter samling till after sail i klubbhuset vilket innebär ärtsoppa kokad av förra årets segrare som får vara seglingsledare. Därefter prisutdelning.

Frost Race 2020

Den 26 september är det dags för årets sista seglingsaktivitet.

Seglingsansvarig: Erik Haglund (föregående års segrare)

Frost Race 2019, se bilder, kommentar och resultat i länken till vänster.