Ärtskär Runt

En mer än 30-årig tradition!
Distanskappsegling om vandringspriset Ärtbössan. Från att ha varit en kappsegling med inbjudna närliggande klubbar ingår Ärtskär runt numera i Mälarcupen.
Seglingsansvarig:     KBS Jollesektion, Olof Granander

 

Ärtskär runt 2019

Kommer vi att berätta om nästa år.....