Välkommen till KBS jolleseglarna som är en egen fristående sektion vid Kvarnvikens Båtsällskap. Vi har en lång tradition av att utveckla seglings- och båtintresset hos barn tillhörande medlemmar i klubben och barn boende i Västerort. Vi bedriver träningar på kvällar, seglarskola under sommaren samt deltar aktivt i kappseglingar på lokal och regional nivå. De bästa har också seglat på nationell nivå. Våra ledare är som regel uppvuxna inom klubben vilket visar på både god kamratskap och fina traditioner.