Välkommen till KBS jolleseglarna som är en egen fristående sektion vid Kvarnvikens Båtsällskap. Vi har en lång tradition av att utveckla seglings- och båtintresset hos barn tillhörande medlemmar i klubben och barn samt ungdomar boende i västra Stockholm. Vi bedriver träningar på kvällar, seglarskola under sommaren samt deltar aktivt i kappseglingar på lokal, regional, nationell och internationell nivå. De bästa har också seglat på internationella mästerskap. Våra ledare är som regel uppvuxna inom klubben vilket visar på både god kamratskap och fina traditioner.

Vår verksamhet utgår från Riksidrottsförbundets värdegrund: 

 

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Alla rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar- Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.