Vi vill påminna om att arbetet i KBS bedrivs på ideell basis. Detta gäller även arbetet som funktionärerna utför på hamnkontoret. Det finns därför risk att vissa kvällar ställs in med kort varsel, utan att det informeras här på webben.

Vi ber er ha förståelse om det skulle inträffa och tänka på att utan deras ideella arbete skulle vi tvingas ha anställd personal till en mycket högre kostnad. Tänk också på att göra besöken i god tid om du skulle råka ut för att en kväll ställs in.

Glöm inte att hämta din dekal på våren och traktorkort på hösten!

 

Hamnkontorets öppetdagar 19:00 - 21:00 under 2020:

Våren och försommaren:

23/4, 27/4, 4/5, 7/5, 11/5, 14/5, 18/5, 25/5, 28/5, 1/6, 4/6, 8/6, 11/6, 15/6.


Hösten:

24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10