I år, 2019, blir det inget primörkör. Det diskuteras om den ska läggas ned helt eller få en annna utformning, t.ex. en eskadersegling där även motorbåtar kan delta. Men inget i år i alla fall.