Hösten 2012 infördes nya regler för trailerbåtar på IRS-varvet. Bakgrunden var en viss oordning bland uppställda trailerbåtar samt svårigheter att hålla reda på vilka båtar som faktiskt fanns på varvet.

På dessa punkter sågs en tydlig förbättring under förra säsongen. Reglerna kommer därför att fortsätta att gälla, dock med utökning av tiden för mottagning av ekipagen.

  • Anmälan för avlämning av trailerbåt sker på lista på slipområdet på samma sätt som för båtar som skall tas upp.
  • Mer om trailerbåtar finner du under fliken Sjösättning och upptagning på  IRS hemsida. När trailern avlämnats placeras den på plats av traktorförarna.
  • Utöver varvskort kommer traktorförare att sätta ett särskilt klistermärke väl synligt på draget. Detta skall säkerställa att alla uppställda trailrar har rätt till plats på varvet.
  • På våren är det fritt fram att själv sjösätta sin båt.

Om båten står på trailer på varvet, skall detta vara anmält till KBS kansli.