Teckningslistor finns från ca 2 veckor före första uppdragnings eller sjösättningsdag i brevlådan vid vagnslidret vid slipen, eller inne i vaktkursvagnen .

Sjösättnings och uppdragningsdagar samt dagar för uppställning av trailerekipage finns under  fliken kalender på IRS hemsida.

Båtägare skall närvara vid upprop, samt medföra märk/kontrollkort. Gäller både sjösättning och uppdragning.

Medlem som inte är närvande vid upprop inför sjösättning eller uppdragning och inte har strukit sig från anmälningslistan kommer att debiteras 200 kronor.

Extra sjösättningsdagar - utanför IRS regi: Separat meddelande och teckningslistor finns på vagnslidret.

Speciellt för uppdragningen på hösten:

Varvsavgiften skall naturligtvis betalas, inbetalningskort kommer under hösten.

 Uppdragningen sker i två pass. Första passet skall vara fulltecknat innan teckning för andra passet påbörjas. Detta för att undvika spilltid mellan passen. Du får endast teckna dig på en lista. "Överteckning" accepteras ej. Det angivna maximiantalet båtar gäller. Övriga tas ej upp.

Båtägare eller av denne utsedd person skall följa "sin" vagn tills alla båtar är upptagna! Att vara för få personer vid uppallning/sjösättning gör att arbetet inte kan utföras med god säkerhet för båtar och personer.

Avmastning får ske med yttre kranen under pågående upptagning.

Passen börjar med upprop, information och fördelning av vagnar. Glöm inte att se över ditt varvsmaterial - ställning och pallningsmaterial - i god tid. Det skall vara framtaget och i vissa fall monterat före upptagning.

Allt material skall vara av god kvalité och tillräcklig styrka samt anpassat till din båt. Har du frågor, kom till hamnkontoret någon jourkväll så hjälper vi dig.

Upptagningen sker med vagn - ej kran - Pallningsmaterialet måste således anpassas för denna typ av upptagning.

Generellt förbud mot motorfordon gäller inom varvs- och slipområdet under upptagning.