När det gäller miljön i hamnen försöker vi alla hjälpa till för att hålla en så god standard i hamnen som möjligt.

Det finns också miljöregler som alla båtägare ska känna till och följa. De finns i dokumentet som är länkat här : pdfKBS miljöregler i hamnen.

Läs och tillämpa så får vi inte bara en fräsch hamn, vi följer också de lagar och regler som finns för att skydda vår miljö.