Aktuell prislista för medlems- och hamnavgifter finns som pdf-dokument att hämta här. Aktuell prislista.pdf

Avgifterna för varvet fastställs årsvis av IRS.